ĐẶNG LÊ NGUYÊN ĐĂNG

TS. Đặng Lê Nguyên Đăng được biết đến không chỉ là một Giảng viên Xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân Hàng TP. HN mà còn được biết đến với một thương hiệu là một Diễn giả chuyên nghiệp, một Chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực Đào tạo, Hoạt động Thực tiễn...
 
Kinh nghiệm công tác
 
- Năm 1992-1999: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội
- Năm 1999-2008: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, Tp.HCM
- Năm 2008-2015, Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, ĐH Ngân hàng Tp.HCM
- Năm 2015-nay, Giảng viên, Trưởng khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngân hàng Tp.HCM